Ashley愛莉
4214
人氣第
5
生日 : 秘密丫~~~你投我票送花比我先講!
職業 : DJ
星座 : 望遠鏡座
身材 : 火辣辣
女神的話 : 好動活潑既我最鐘意跳舞,貼身舞鋼管舞你想睇邊種,定想一齊跳先~
嗜好 : 跳舞,出海玩,食甜品,聽音樂
生日 : 秘密丫~~~你投我票送花比我先講!
職業 : DJ
星座 : 望遠鏡座
身材 : 火辣辣
女神的話 : 好動活潑既我最鐘意跳舞,貼身舞鋼管舞你想睇邊種,定想一齊跳先~
嗜好 : 跳舞,出海玩,食甜品,聽音樂
最新留言
最新相片
最新商品
全部留言
沒有留言
我要留言
如要留言,請先登入